Teočak ima 83% radno sposobnih stanovnika

Općina Teočak osnovana je nakon referenduma 1992. na kojem su se građani opredijelili da se odvoje od općine Ugljevik. Teočak je smješten na sjeveroistočnim padinama planine Majevice, na nadmorskoj visini od 300 do 600 metara. Teočak je u dalekoj prošlosti imao vrlo važnu ulogu zbog svoje tvrđave i strateškog položaja. Općina ima takav položaj da se s njega vide Drina i Sava, Bijeljina i Brčko te mnoga naselja Semberije. U Starom Teočaku ostaci su tvrđave, a uz nju i naselja.

Pod samom tvrđavom je džamija za čiju gradnju se spominje ime sultana Mehmeda II., nakon zauzimanja tvrđave od Ugara početkom 1474. godine, kada se u osmanlijskoj vlasti spominju tuzlanska područja.

Popis stanovništva u BiH proveden je u razdoblju od 1. do 15. listopada 2013., međutim, zbog nemogućnosti usuglašavanja metodologije obrade prikupljenih podataka, službeni podaci objavljeni su tek potkraj lipnja prošle godine, odnosno dvije i pol godine nakon provođenja popisa, i to bez suglasnosti RS-a.

Prema podacima posljednjeg popisa stanovništva, općina Teočak ima 7424 stanovnika, dok je, prema popisu iz 1991. godine imala 2321. Muškaraca je 3767, dok je žena 3657.

Objavljeni službeni podaci pokazuju kako u ovoj općini živi pet Hrvata, 7398 Bošnjaka, dok je Srba sedam. Stanovnika koji su se izjasnili kao ostali je 12, stanovnika bez odgovora su dva, dok onih koji se nisu izjasnili po nacionalnoj osnovi nema.

Kućanstva po broju članova

Popis je obuhvatio i kućanstva kojih je u ovoj općini 2020. Broj kućanstava koja obavljaju poljoprivrednu aktivnost je 1036, što i nije tako malo gledajući ukupan broj kućanstava.

Kućanstva koja obavljaju poljoprivrednu aktivnost i prodaju proizvode su 54.

Najviše je kućanstava s dva člana – 325, dok je najmanje onih s osam i više članova – 49 . Prosječan broj članova po kućanstvu je 3,68.

Kada je riječ o ženskom stanovništvu i broju živorođene djece po osobi, najviše je majki koje su rodile dvoje djece. Žena koje nikad nisu rađale je 809, onih koje su rodile jedno dijete je 343, dvoje djece 962, majki s troje djece je 570, a 214 onih koje imaju četvero djece. Majki s petero i više djece je 180.

Popis je obuhvatio i stanovništvo prema zakonskom bračnom stanju i spolu. Utvrđeno je kako je 3866 osoba u braku, od ukupnog broja osoba koje se smatraju spremnima za brak (6224).

Broj rastavljenih nije osobito visok – 166. Također je utvrđeno kako 1626 osoba nikada nije bilo u bračnoj zajednici, dok je udovaca i udovica 566. Kada je riječ o dobi i spolu, jasno je kako nema velike razlike između muškaraca i žena te je prosječna starost kod muškaraca 36,23, a kod žena 37,93 godine. Stanovništvo koje je naseljeno u o

voj općini dijeli se i po materinskom jeziku. Najviše stanovnika govori bosanskim jezikom – 7410, hrvatskim jezikom govore četiri stanovnika, dok srpskim govori pet stanovnika ove općine. Stanovnika bez odgovora i onih koji se nisu izjasnili koji jezik smatraju materinskim je tri, dok je ostalih dvoje. Kada je riječ o vjerskoj pripadnosti, u ovoj općini najviše je osoba islamske vjeroispovijesti – 7399, katolika je šest, dok je pravoslavaca osam. Ateista je sedam, agnostika nema, a stanovnik koji se nije izjasnio o vjeroispovijesti je jedan.

Proveden je popis i što se tiče osoba koje imaju poteškoće. Ukupan broj osoba s poteškoćama je 531. Poteškoće o kojima je riječ su različite te mogu biti one s vidom, sluhom, pamćenjem ili koncentracijom te komunikacijom. Najviše je osoba koje imaju poteškoće s hodanjem odnosno penjanjem – 330. Broj osoba koje imaju više poteškoća je 177. Kada govorimo o pismenosti, može se reći kako je u ovoj općini velik broj pismenih, odnosno većina stanovništva pripada toj skupini.

Ukupan broj pismenih stanovnika u ovoj općini je 6224, od kojih je muškaraca 3146, a žena 3078, dok se nepismenost pripisuje uglavnom starijima i osobama koje nisu bile u mogućnosti steći osnovno obrazovanje.

Obrazovano stanovništvo

Nepotpuno obrazovanih je 762, dok je osoba bez ikakvoga obrazovanja 410. Ukupan broj stanovnika prema stečenom obrazovanju, završenoj školi, iznosi 6224.

Nezaposlenost je jedan od problema i ove općine te su, od ukupno 6224 radno sposobne osobe, zaposlene samo 1723, 650 osoba je nezaposleno, dok ih je 369 bez radnoga iskustva. U ekonomski neaktivno stanovništvo ubrajaju se studenti, umirovljenici, bolesni i osobe koje su nesposobne za rad. Ukupan broj stanova koji se koriste je 2795. Stanova za stanovanje je 1987, onih koji, osim za stanovanje, služe i za obavljanje djelatnosti je 20. Stana za odmor i rekreaciju su tri, onih koji se koriste u vrijeme sezonskih radova u poljoprivredi je 11, dok su 524 stana koja se ne koriste. U ovoj općini najviše je zgrada koje imaju jedan stan – 1651, dok je najmanje zgrada koje imaju tri stana – 12.

Najviše je stanova s tri sobe

– 1023, dok je najmanje onih s jednom – 71.

Vecernji.ba