Sedam miliona štete i još sedam aktivnih klizišta u Teočaku

U općini Teočak štete od poplava su oko sedam miliona. Jedna kuća je u prošloj godini u poljedicama prirodnih nesreća totalno uništena. Fond za poplavljena područja Federacije Bosne i Hercegovine porodici je već doznačio novac za izgradnju nove kuće. Međutim, u Teočaku još je aktivno sedam klizišta.

Na području općine Teočak prošle godine aktivirano je 191 klizište. Od toga je još je aktivno njih sedam. Za tri klizišta priprema se projektna dokumentacija, koja će pokazati na koji način se mogu sanirati. Projektnu dokumentaciju radi Rudarsko-geološki fakultet iz Tuzle. Za sada klizišta ne ugrožavaju kuće.

Klizišta su u Teočaku ugrozila i putne komunikacije, te se saobraćanje odvija otežano. Prema, riječima načelnika Muminovića, direkcija cesta Tuzlanskog kantona će u saradnji sa općinom Teočak za rekonstrukciju puteva izdvojiti oko 230 hiljada KM. Sa radovima se počinje u proljeće.

Dionica puta stari Teočak – Tursunovo brdo također će biti obnovljena. Novac za ove namjene općina će dobiti od Svjetske banke.

Priodne nesreće iz prošle godine oštetile su i lokalni vodovod, tako je općina nekoliko dana bila bez vode. Trenutno je situacija pod kontrolom i nema problema u vodsnadbjevannju. Jedna kuća je u Teočaku totalno uništena prošle godine. Fond za poplavljena područja Federacije Bosne i Hercegovine je porodici doznačio 35.700 KM. Nova kuća je već izgrađena na novom lokalitetu. Osim toga, kuće koje su pretrpjele oštećenja, također, su obnovljene.

Stanje oko klizišta u ovoj općini stalno prati. Kako smo saznali trenutno nema opasnosti za građane. Međutim, kao je istakao i načelnik Muminović, projektna dokumentacija o stanju klizišta pokazaće stvarnu sliku klizišta, te će se tak tad moći aplicirati na prrojkete za njhovu sanaciju. Ukoliko se pokaže da su opasna, te da bi mogla ugrožavati građane, nadležni će poduzeti mjere na njhovom iseljavanju. Do tada nema mjesta panici.

Izvor: rtvtk.ba