Rezultati istraživanja: Siromašni i manje obrazovani građani više konzumiraju marihuanu

Istraživanje sprovedeno u SAD-u, a bazirano na podacima o konzumiranju marihuane u desetogodišnjem periodu otkriva načešći profil jednog konzumenta. Tako je ustanovljeno da marihuanu najčešće konzumiraju siromašni i manje obrazovani građani.

Istraživači Steven Davenport i Jonathan Caulkins ustanovili su da konzmenti marihuane imaju slične navike kao i oni koji konzumiraju cigarete.

Studija otkriva da se od ranih 1990-tih godina broj onih jkoji konzumiraju marihuanu povećao od jedan od devet osoba, na jedan od troje u 2013. godini.

Koliko se u posljednjih 20 godina povećao broj korisnika marihuane govori podatak da je prije dvije decenije korištenje marihuane bilo kao konzumacija alkohola, a da je to danas u rangu konzumiranja cigareta.

Istraživanjem je ustanovljeno da je 19 posto konzumenata marihuane u 2012. i 2013. godini u SAD-u nema diplomu srednje škole. Pored toga, 29 posto korisnika tog opojnog sredstva godišnje zarađuje manje od 20.000 dolara.

Zakoni u mnogim zemljama u posljednjih 20 godina postali su liberalniji, pa je i broj onih koji su krivično odgovarali zbog distribucije ili konzumacije marihuane drastično opao.