Odluka o oslobađanju od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina još nije stupila na snagu

Iako je najavljeno da će primjenjivanje početi početkom marta, Odluka o ostvarivanju prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina još nije stupila na snagu. Kako saznajemo, dokument je vraćen na doradu predlagaču Upravi za indirektno oporezivanje BiH te će se još čekati na upis u Službeni list.

Na 131. sjednici Vijeća ministara BiH usvojena je Odluka o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina uz obavezu da predlagač izvrši korekcije na primjedbe predsjedavajućeg Vijeća ministara, Ureda za zakonodavstvo i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Uprava za indirektno oporezivanje, koja je predlagač, je izvršila tražene korekcije.

“Na 136. sjednici Vijeća ministara održanoj 20. marta 2018. je konstatovano da su izvršene tražene korekcije te da su se stvorili uslovi za stupanje na snagu ove Odluke i poduzimanje potrebnih radnji da bi se navedena odluka objavila”, kazali su nam iz Ministarstva trgovine i ekonomskih odnosa.

Odluka će stupiti na snagu upisivanjem u Službeni list, a primjena počinje osmog dana od dana objave u Služenom listu BiH.

Podsjećamo, prema ovoj Odluci je regulisano da kada osoba ulazi u carinsko područje BiH vozilom ili na neki drugi način trenutno ima pravo na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na robu koju unosi u svom ličnom prtljagu za vlastite potrebe do vrijednosti 200 KM. Stupanjem na snagu i početkom primjene nove odluke ta vrijednost se povećava do iznosa od 600 KM.

Prema trenutnim propisima, kada građani BiH dobijaju pakete iz inozemstva, oslobađanje plaćanja uvoznih dažbina vrši se na pakete zanemarive vrijednosti, do iznosa od 50 KM.

Stupanjem na snagu i početkom primjene nove odluke ta vrijednost se povećava do iznosa od 300 KM ukoliko fizička osoba naručuje robu iz inozemstva i plaća je prilikom narudžbe. S druge strane, oslobađaju se plaćanja uvoznih dažbina paketi do vrijednosti 90 KM ukoliko ih fizičke osobe iz BiH dobijaju od fizičkih osoba iz inozemstva bez bilo kakvog plaćanja.

Kada se radi o pomenutoj robi, mora biti vidljivo da je ta roba namijenjena za vlastitet potrebe. Ne smije se raditi o količinama koje bi dale naslutiti da je ta roba namijenjena za daljnju prodaju u BiH.

U tom smislu prilikom pregleda pošiljki posebno će se voditi računa o vrsti i količini robe u paketima kako bi oslobađanje bilo ostvareno zaista samo za one pošiljke gdje je jasno vidljivo da se radi o robi namijenjenoj za vlastite potrebe. Sasvim je jasno da će u provjerama biti evidentirane i osobe koje konstatno naručuju određenu robu te će biti izvršene dodatne provjere takvih osoba, pojašnjeno je iz UIO.

Izvor: klix.ba