Obezbjeđena sredstva za izradu projektne dokumentacije kanalizacionih kolektora

Pravo na korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2015. godinu ostvarila je i Općina Teočak.

fond1

Naime, na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH Općina Teočak je aplicirala sa projektom „Izrada glavnog projekta kanalizacionih kolektora sanitarno-fekalnih voda u MZ: Jasikovac, Bilalići i Stari Teočak, Općina Teočak“, koji je pozitivno ocijenjen od strane stručne komisije Fonda i za isti su odobrena sredstva u iznosu do 30.000,00 KM.

U narednom periodu slijedi potpisivanje ugovora između Općine Teočak i Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, čime odobrena sredstva postaju operativna i čime se stvaraju uslovi za početak realizacije pomenutog projekta.

Izvor: opcinateocak.ba