Jezero Sniježnica

Površina 1,72 km
Najveća dubina 62m
Najveća širina 1,07 km
Najveća dužina 3,45 km
Vrsta jezera vještačko, akumulaciono

 

Jezero Sniježnica je vještačko, akumulaciono jezero, u selu Sniježnica, kod Teočaka, na granici između Federacije BiH i Republike Srpske u Bosni i Hercegovini izgrađeno za potrebe termoelektrane u Ugljeviku. Jezero su puni vodom iz Rastošničke rijeke, a voda se ispušta u rijeku Janju. Nalazi se na površini od 172 hektara, a maksimalna dubina mu je 62 metra[1]..

 jezerosnjeznica5

Izgradnja

 

Termoelektrana „Ugljevik“

Izgradnja termoelektrane u Ugljeviku je počela 1979. godine. Zbog potreba za velikim količinama vode za rad postrojenja TE, u isto vrijeme, krenulo se i sa izgradnjom akumulacionog jezera. Na nekih 10-ak kilometara od objekta TE, uzvodno rijekom Janjom, u selu Sniježnica izgrađena je brana na Rastošničkoj rijeci. Uporedo sa radovima vršena je i eksproprijacija zemljišta. Većim dijelom jezero se nalazilo na površini tadašnje opštine Ugljevik, ali jedan dio jezera je zahvatao i dijelove opštinaZvornik i Lopare. Dijelovi sela Sniježnica (tada opština Ugljevik, sada opština Teočak) i Rastošnica (tada opština Zvornik, sada opština Sapna) su morali biti iseljeni. Pored privatnih objekata, i crkva u Rastošnici (izgrađena 1972. godine) je djelimično potopljena i još uvijek se nalazi u priobalju jezera. Novi hram je u izgradnji, od sredstava naknade i obeštećenja.

Oktombar 1981

 

Rat 1992.-1995. godina

Početkom rata u Bosni i Hercegovini, jezero Sniježnica se nalazilo u zoni ratnih dejstava. Jedan dio jezera je bio kontrolisan od vojnih snaga Srba, a veći dio su kontrolisale bošnjačke snage. Brana u Sniježnici je, od strane Armije BiH minirana[2]., i predstavljala je prijetnju za stanovništvo u Ugljeviku, jer bi se u slučaju rušenja brane ovo mjesto našlo na direktnom putu ogromne količine vode, što bi dovelo destrukciji i velikom broju žrtava. Sredinom rata se, čak, desilo da je lokalna vlast u Ugljeviku stanovništvu preporučila evakuaciju, jer je imala saznanje da će muslimanske snage, kako je rečeno, „pustiti branu“.

Dejtonskim sporazumom dijelovi opština Ugljevik i Zvornik su pripali Federaciji BiH, tako da su od njih formirane dvije nove opštine Teočak i Sapna. Jedan, manji dio jezera je ovim sporazumom pripao Republici Srpskoj i to u dijelu koji je i prije rata pripadao opštini Lopare.

Termoelektrana u Ugljeviku i dalje koristi jezero, ali se brana više ne nalazi u sastavu tog preduzeća. Zbog velikih naknada za korištenja brane razmatra se i izgradnja novog jezera na teritoriji opštine Ugljevik.

Riblji fond

Jezero Sniježnica se konstantno poribljava. Brigu o ribljem fondu vode Sportska ribolovna društva „Šaran“ iz Teočaka i „Škobalj“ iz Sapne. Ribe koje se mogu uloviti u jezeru su: babuška, skobalj, klijen, šaran, štuka, pastrmka, crvenperka, som, smuđ. U jezeru su zabilježeni i primjerci rakova što govori o čistoti vode.

Turizam

Na jezeru ne postoji ozbiljno organizovan turizam. Uglavnom se radi o izletničkom i sportsko-ribolovnom turizmu. Ne postoje uređene plaže sa spasilačkom službom. Trenutno, samo jedan ugostiteljski objekat postoji na jezeru. Ipak, sve je veći broj kupača i izletnika iz čitave regije.