Izabrano novo rukovodstvo Vijeća mladih Tuzlanskog kantona

Na reizbornoj skupštini Vijeća mladih Tuzlanskog kantona (VM TK) održanoj u Srebreniku dana 04.12.2016. godine, delegati iz 7 (sedam) općina sa prostora Tuzlanskog kantona: Čelić, Srebrenik, Teočak, Gračanica, Kladanj, Lukavac i Gradačac,  izabrali su novo rukovodsto.

Za predsjednicu skupštine VM TK jednoglasno je izglasana Amela Ibričić (VM Teočak)

Nakon što su sva vijeća predložila članove upravnog i nadzornog  odbora, za predsjednika upravnog odbora, a po statutu i predsjednika VM TK imenovan je Mirel Bijedić (VM Gradačac), a njegov zamjenik je Aldin Hodžić (VM Srebrenik).

Predsjednik nadzornog odbora je Kerim Grbić (VM Gračanica), a njegov zamjenik Namir Mašić (VM Kladanj)

Prisutnima se obratio novoizabrani predsjednik VM TK Mirel Bijedić rekavši da mladi moraju raditi na institucionalnom razvoju svojim općinskih vijeća, kao i organizacija u kojima rade i volontiraju, te na svaki mogući način doprinijeti promociji i djelovanju kantonalnog  vijeća mladih kao krovne institucije mladih na prostoru Tuzlanskog kantona.

Posebnan naglasak je stavio na edukaciju mladih, upoznavanje mladih sa mogućnostima koje nudi nevladin sektor, jer samo sposobni i  aktivni kadrovi doprinose napredku društva!

Na kraju se zahvalio pristunima na ukazanom povjerenju u nadi da će novi saziv Vijeća mladih TK za vrijeme svog mandata, doprinijeti boljem životu mladih na prostoru Tuzlanskog kantona, i da će na adekvatan način zastupati interese mladih sa prostora TK u Federalnom vijeću mladih.

Autor Mirsad Muminović