Ekonomski potencijal Teočaka

Općina Teočak je osnovana nakon referenduma 1992. godine na kome su se građani opredijelili da se odvoje od opštine Ugljevik. Od osnivanja ove općine pa do danas ništa se nije drastično promijenilo, a za neke stvari se može reći i da su krenule na gore.

U infrastrukturu Teočaka gotovo pa se i ne ulaže, a kada je u pitanju broj nezaposlenih od 13 opština Tuzlanskog kantona Teočak se nalazi na 3 mjestu. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, Teočak ima 7.391 stanovnika, od njih je radno sposobno 4.889 a nezaposlenih 1.894. Procenat nezaposlenih u odnosu na ukupan broj stanovnika je 25,62% a u odnosu na broj radno sposobnih stanovnika čak 38,74%.  Zbog ovakve situacije mladi obrazovani ljudi sve više napuštaju Teočak s namjerom da negdje drugo pronađu bolje uslove za život.

Teočak raspolaže prirodnim resursima koje okolne opštine nemaju ali ti resursi ostaju ne iskorišteni. Jedan od tih resursa jeste jezero Sniježnica koje su ubraja u jedno od čišćih jezera Bosne i Hercegovine. Od ovog jezera mogla bi se napraviti prava atrakcija, ali nažalost nema nikoga ko bi ovakvo nešto pokrenuo. Grad Tuzla zarađuje novce sa vještačkim jezerima i ima turističku destinaciju, a naša se zagađuju i ostaju neiskorištena, a sa malo zainteresovanosti lokalnih vlasti moglo bi se tu puno toga uraditi.

jezerosnjeznica5

Stari grad još jedan neiskorišten prirodni resurs. Teočak je u dalekoj prošlosti imao veoma važnu ulogu zbog svoje tvrđave i strateškog položaja, a dans tamo niko ne ide, važnost stare gradine se baca u zaborav, a moglo bi se napraviti prelijepo izletište koje bi vjerujem privukle pažnju mnogih, a samim tim i promovisale općinu Teočak te jedenim dijelom doprinjele i zaposlenosti građana.

 

kula-teocak

Općina Teočak je jedna od najnerazvijenih općina u TK ali je u poslijeratnom periodu uspjela ostvariti određeni stepen razvijenosti društvenih i javnih funkcija ali one nisu zadovoljavajuće.Kada je u pitanju odgoj i obrazovanje potrebno je istaći da Teočak nema vrtić niti neku drugu predškolsku ustanovu koja bi omogućila realizaciju programa po predškolskim programima. Ono što se može reći da je na zadovoljavajućem nivou jeste usluga zdravstva. JZU Dom zdravlja Teočak sa postojećim kadrom, opremom i organizacijom ispunjava planirane obaveze.

Kada su u pitanju objekti koji pružaju kulturne sadržaje (kino, pozorište, izložbeni prostor, biblioteka i sl.) potrebno je istaći da na teritoriji općine Teočak ne postoji ni jedan takav objekat. Ova činjenica jasno ukazuje na potrebu izgradnje u središtu Općine objekta koji će biti kulturno sjedište, u kom će biti smještene sve kulturne institucije i gdje će građani općine Teočak moći na jednom mjestu pronaći sve što se tiče tog vida života. Takođe, po svim mjesnim zajednicama potrebno je obnoviti domove kulture koji će služiti za različite kulturne svrhe. Također, potrebno je i da se završi izgradnja sportske sale koja je započeta prije nekoliko godina, te da se mladim rekreativcima i sportistima omogući prostor za sprovedbu svih sportskih aktivnosti.

 

SWOT analiza razvojnih potencijala

Analiza razvojnih snaga, slabosti, mogućnosti i prijetnji predstavlja središnji instrument prepoznavanja razvojnih perspektiva i potreba Općine Teočak. Razvojne snage i slabosti jasno ukazuju na potencijal Općine Teočak koji je sadržn u njezinim materijalnim i nematerijalnim resursima, odnosno prikazuju što Općina, odnosno njezini ljudski resursi predvođeni općinskim manadžementom moraju učiniti imajući u vidu mogućnosti i prijetnje iz šireg okruženja koje također predstavljaju neizostavni dio SWOT analize.

 

Snage
 • Povoljan geografski položaj u smislu blizine reginalnih centara: Tuzle i Bijeljine
 • Raznovrsni i očuvani prirodni resursi kao pretpostavka razvoja poljoprivrede i turizma Visok nivo ekološke očuvanosti prostora
 • Radno sposobno stanovništvo
 • Organizovanost javnog sektora (administracija, zdravstvo i školstvo)
 • Uspostavljena osnovna komunalna infrastruktura
Slabosti
 • Nedovoljna iskorištenost prirodnih resursa Nepovoljno prirodno kretanje stanovništva Neprikladna obrazovna struktura stanovništva Neosviještenost stanovništva o potrebi očuvanja i unapređenja stanja okoliša
 • Nepostojanje prostornog plana općine Nepostojanje adekvatnog sistema odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
 • Postojanje ilegalnih odlagališta otpada
 • Mali broj poslovnih subjekata
 • Nedovoljna educiranost privrednika
 • Nedovoljna komercijalizacija turističkih sadržaja Ne postojanje ustanove za predškolski odgoj i dječjih igraonica i parkova
 • Nedovoljni prostorni kapaciteti za bavljenje sportom
Prilike
 • Nedovoljno iskorišteni prirodni resursi predstavljaju mogućnosti sistemsko osmišljenog pristupa razvoju
 • Uključivanje u programe Evropske unije radi dobijanja sredstava za unaprjeđenje infrastrukture
 • Privlaĉenje srednjih proizvođača i uslužnih firmi sa podsticajnim mjerama kako bi se stvorilo polazište privrednog razvoja
 • Osiguranje kvalitetnog sistema raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u državnom i općinskom vlasništvu s ciljem posticanja razvoja poljoprivrede
 • Pozicioniranje i razvoj kvalitetnih poljoprivrednih proizvoda uz njihovo brendiranje
 • Posticanje ulaganja u inovacije
 • Jačanje saradnje s Turistiĉkom zajednicom TK
Prijetnje
Nepovoljno kretanje stanovništva i depopulacija prostora Nepridržavanje odredbi planova prostornog uređenja može rezultirati nepovratnom devastacijom prirodnog i kulturnog nasljeđa Neodgovarajuća obrazovna struktura stanovništva može biti ograničavajući faktor realizacije razvojnih projekata *

Odljev obrazovane radne snage s podruĉja Općine smanjuje ljudski potencijal prostora

Jaka regionalna konkurencija u smislu poljoprivredne i prerađivačke proizvodnje Povećani stepen zagađenosti uslijed proširenja kapaciteta TE Ugljevik te neodgovarajuće odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Nelegalno odlaganje otpada može rezultirati narušavanjem kvalitete okoliša Općine Nedovoljna infrastrukturna izgrađenost u pojedinim predjelima može bitno utjecati na daljnju depopulaciju prostora

 

 

Autor: A.H.