Dogovoren pravilnik o cijenama lijekova u BiH, moguća sniženja

Stručni savjet Agencije za lijekove BiH postigao je  dogovor o Pravilniku o kontroli cijene lijekova na osnovu kojeg bi u BiH trebalo da dođe do sniženja cijena lijekova i uštede na godišnjem nivou od blizu 50 miliona KM ili 10 posto.

Sjednici Savjeta u Sarajevu prisustvovao je i ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović, koji je rekao novinarima da je Stručni savjet Agencije za lijekove konsenzusom dao pozitivno mišljenje na Pravilnik, na koji saglasnost treba da da Savjet ministara BiH. “Agencija za lijekove dostaviće mišljenje Minstarstvu finansija, Kancelariji za zaknodavstvo i Direkciji za evropske integracije, nakon čega očekujem da se Pravilnik vrlo brzo nađe na sjednici Savjeta ministara”, naveo je Osmanović, izrazivši uvjerenje da bi za desetak dana BiH mogla da ima usvojen Pravilnik o kontroli visine cijena lijekova.

Direktor Agencije za lijekove BiH Aleksandar Zolak objasnio je da bi na osnovu ovog pravilnika cijene lijekova u BiH trebalo da budu nešto više nego u Srbiji, ali i nešto niže nego u Hrvatskoj, dvije zemlje koje su uz Sloveniju uzete kao referentne za određivanje najviše cijene lijekova.

“Procjena je da će uštede iznositi oko 10-ak posto, što je na tržištu u novcu oko 50 miliona KM”, rekao je Zolak, precizirajući da se tržište koje pokriva ovaj pravilnik procjenjuje na oko pola miliona KM godišnje.Najveće uštede, prema Zolakovim riječima, postići će zdravstveni fondovi, klinički centri i bolnice, a potom građani.

Zolak je objasnio da koeficijent za maksimalno dozvoljenu cijenu lijeka iznosi jedan u odnosu na srednju cijenu lijeka u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji.”Koeficijent jedan je srednje rješenje koje je predložila Agencija”, rekao je Zolak i dodao da bi efekti primjene Pravilnika o kontroli lijekova trebalo da budu poznati godinu nakon njegove primjene.

Agencija je dužna da Pravilnik objavi na svojoj službenoj stranici 6. marta 2017. godine, a 90 dana od tada trebalo bi da počne njegova primjena.Dogovorenim rješenjima predviđene su kazne od 5.000 do 10.000 KM za nosioce dozvola za promet lijekova koji ne poštuju Pravilnik o kontroli cijena lijekova.

(Srna)