Vlada TK put R456 Sapna –Priboj proglasila cestom od posebnog značaja

Vlada TK je donijela Odluku kojom cestu R-456 Priboj-Sapna, dionica Rastošnica-Goduš u dužini od 2900 m proglašava cestom od posebnog značaja za Tuzlanski kanton.

Podsjećamo, ranije je kantonalni premijer Bego Gutić najavio da će Vlada donijeti ovakvu odluku, kako bi se moglo planirati da Direkcija cesta TK naredne godine izdvoji značajnija sredstava za asfaltiranje preostalih 2900 metara puta.

Prema onome što su obećali predstavnici Vlade u ranijem periodu ovaj put bi mogao biti u potpunosti asfaltiran do kraja 2018.godine.