Tijela dovučena u vrećama

Bivši učesnici kolone koja je iz Teočaka krenula u ljeto 1992. godine, na suđenju za ratni zločin počinjen u zvorničkom selu Lokanj, ispričali su kako su saznali da su neki od učesnika kolone ubijeni.

Svjedok Hariz Salkanović je posvjedočio da je kolona iz Teočaka brojala više od stotinu osoba, te da se radilo o civilima i da je tokom kretanja došlo do pucnjave. “Kad su počeli pucati vidim ljudi bježe. Ja visočije izašao, a oni su svi bili u toj uvali i skupili se”, rekao je Salkanović.

Jedan od učesnika kolone, kako je kazao Salkanović, otišao je vidjeti “što pucaju” i vratio se “zabačenih ruku” s dvije naoružane osobe u šarenim uniformama. Odlaze do grupe koja je u uvali i svjedok je povikao da bježe, a jedan od tih naoružanih je zapucao u njegovom pravcu.

Krećući se dalje, Salkanović je izjavio da je naišao na nekoliko učesnika kolone, dvije naoružane osobe, kao i osobu koja je putem radiostanice javljala da je ranjena. Posvjedočio je da je vidio i dvojicu mrtvih iz kolone.

Svjedok je rekao da su odmarali na jednom brdu, kada je otišao stotinjak metara i vidio dvadesetak osoba u “žućkastim maskirnim uniformama”. Kada ih je neko pozvao, svjedok je kazao da su otišli u pravcu uvale koja je u kotlini, dok je on sa svojim grupom izišao na slobodnu teritoriju.

Tijela osoba iz kolone su, prema svjedoku, kasnije razmijenjena i dovučena u vrećama. Istakao je da je “bilo polupanih lobanja od metaka”.

Za napad na kolonu koja je iz Teočaka krenula 14. jula 1992. optuženi su Goran Maksimović, Ljiljan Mitrović, Slavko Perić, Mileta Vujević, Vukašin Drašković, Gojko Stevanović, Rajo Lazarević i Mićo Manojlović. Na teret im je stavljeno sprovođenje i čuvanje 76 civila, od kojih je 67 ubijeno u selu Lokanj.

Prema optužnici, Maksimović je bio komandir Interventne jedinice Stanice javne bezbjednosti (SJB) u Ugljeviku, Mitrović njegov zamjenik, dok je Slavko Perić bio komandir Lokanjske čete Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske (VRS), a ostali optuženi pripadnici ove jedinice.

Svjedok Ismet Salkanović je ispričao kako su se, kada se zapucalo na kolonu, učesnici razišli po šumi i ponovno skupili. Pucnjava je, kako je pojasnio, počela kada je jedna grupa izišla na čistinu. On je bio u grupi u kojoj je bilo deset do 12 osoba i bili su došli do Zečije kose.  Svjedok je kazao da je veća grupa iz kolone iza njih ostala i da su saznali da je ubijena.

Među tijelima, koja su kasnije donesena u Teočak, svjedok je rekao da je prepoznao svog rođaka na kojem su bile povrede od metaka.

U unakrsnom ispitivanju svjedok je potvrdio da je u koloni bila osoba s puškomitraljezom, kao i osoba s puškom. Istakao je da nije čuo pucnjavu iz kolone.

Nastavak suđenja zakazan je za 28. august.

Izvor: detektor.ba