Sanirano klizište na putu Centar-Jasikovac

Ovih dana u Teočaku je započela realizacija projekta pod nazivom „Poboljšanje sistema za prevenciju i zaštitu od poplava u gradu Bijeljina i općinama Teočak, Lopare, Sapna i Šekovići“.

Ovaj projekat koji se implementira na području općine Teočak vrijedan je 60.000 KM a finansiraju ga zajedničkim sredstvima Centri civilnih inicijativa sa 50.000 KM i Općina Teočak sa 10.000 KM.

Prva faza projekta već je završena a u okviru nje izvršena je sanacija klizišta na lokalnom putnom pravcu Centar-Jasikovac u što je utrošeno 30.000 KM. Preostali dio novca biti će utrošen u obuku 20 vatrogasaca, nabavku vatrogasnih uniformi i odjeće za potrebe Civilne zaštite, te komunikacijsku opremu potrebnu u kriznim uslovima.