Muškarci odvajani i vezani žicama

Zaštićena svjedokinja Tužilaštva BiH je ispričala na suđenju za zločine u Zvorniku da je u selu Lokanj vidjela kako zarobljene muškarce Bošnjake tuku i redaju uz halu, a kasnije je saznala da su ubijeni.

Svjedokinja S-11, koja je dala iskaz iz druge prostorije uz distorziju lika, prisjetila se da je Teočak napustila 14. jula 1992. godine u koloni od oko 120 civila. Pojasnila je da su u koloni bile tri žene i troje djece. U jednom trenutku, prema kazivanju svjedokinje, čula se pucnjava, a ljudi su se počeli bježati po šumi.

-Panika me uhvatila… Počela je vojska da nas sabira u jedan potok – rekla je S-11, dodavši da ih je bilo više od 80 u tom potoku, te da je primijetila da njena djeca nisu bila oko nje.

Dodala je i da su muškarci odvajani i vezani žicama. Istakla je i da su ih “nagonili da se tuku” između sebe, te da je jedna osoba ubijena. Prema njenim riječima, upućivane su im i prijetnje.

S-11 je rekla da su potom odvedeni u Lokanj, gdje su muškarci poredani uz jednu halu i tučeni, a da su žene nakon izvjesnog vremena odvedene u kuću.

-Na livadi su ih poredali kraj potoka. To sam vidjela i više ništa – kazala je svjedokinja.

Pojasnila je da je u kući bila udarana, te da su nakon toga žene uvedene u autobus. Dodala je da su u autobusu bili naoružani vojnici, te da su uvedeni svjedok S-8 i dvojica muškaraca koji su bili krvavi.

S-11 je navela da je u autobusu počelo maltretiranje i da su naročito tukli S-8. Istakla je i da je bila smještena na više lokacija, dok nije razmijenjena u oktobru 1992. godine, te da je, kada je došla kući, saznala da su muškarci iz kolone ubijeni.

Za zločin počinjen u selu Lokanj kod Zvornika sudi se Goranu Maksimoviću, Ljiljanu Mitroviću, Slavku Periću, Miletu Vujeviću, Vukašinu Draškoviću, Gojku Stevanoviću, Raji Lazareviću i Mići Manojloviću. Njima je na teret stavljen napad na kolonu koja je iz Teočaka krenula 14. jula 1992. Sudi im se i za sprovođenje i čuvanje 76 civila, od kojih je 67 ubijeno u selu Lokanj.

Prema optužnici, Maksimović je bio komandir Interventne jedinice Stanice javne bezbjednosti (SJB) u Ugljeviku, Mitrović njegov zamjenik, dok je Slavko Perić bio komandir Lokanjske čete Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske (VRS), a ostali optuženi pripadnici ove jedinice.

Zdravko Simić, nekadašnji pripadnik rezervnog sastava policije pri SJB Ugljevik, kazao je da je polovinom jula 1992. bio u Lokanju, te da je s nekoliko kolega naišao na jednu ranjenu osobu. Pojasnio je i da je u centru sela vidio dosta vojnika, vojnu policiju i zarobljenike.

On je naveo da su pri SJB Ugljevik bile interventne patrole, ali je negirao da je u ranijem iskazu rekao da se radilo o interventnom vodu.

-To nije bio nikakav interventni vod. To su bili ljudi koju su bježali od rata i sklonili se u miliciju”, rekao je Simić.

Suđenje će se nastaviti 5. juna.

Izvor: detektor.ba