CCI organizovao Uličnu akciju “Prevencija i zaštita od elementarnih nepogoda”

Centri civilnih inicijativa (CCI) su u Teočaku i Sapni održali Ulične akcije u sklopu projekta “Poboljšanje sistema za prevenciju i zaštitu od poplava u Gradu Bijeljina i općinama ,Lopare, Šekovići, Sapna i Teočak”, s ciljem da se doprinese jačanju kapaciteta ciljnih općina u sprečavanju poplava i zaštite građana od potencijalnih prirodnih nepogoda.

„Ovom prilikom građani su se putem pripremljenog štampanog materijala, detaljnije upoznali o pravima i dužnostima tokom vanrednih situacija, a specifično tokom poplava i požara. Poruke su edukativnog karaktera kako bi građani znali prepoznati potencijalnu opasnost na vrijeme, ali i reagovati na najbolji način, ako bi se našli u situaciji elementarnih nepogoda kakve smo, recimo, imali 2014. godine.“ – navela je Bojana Ivandić ispred CCI-a.

U lokalnim zajednicama koje su obuhvaćene projektom CCI će uz finansijsku podršku EU, ali i sufinansiranje općina tokom septembra mjeseca donirati značajnu opremu jedinicama civilne zaštite kao što su: sirene za uzbunjivanje, uniforme, sredstva za vezu, hidrante, pumpe, itd.

Pored toga, u pripremi je početak na konkretnim infrastrukturnim projektima sanacije klizišta i čišćenja više kanala kako bi se na najbolji način preventirale posljedice elementarnih nepogoda kakve smo u ovim općinama imali tokom posljednjih godina. U konačnici, 30 pripadnika civilne zaštite ove dvije općine, u sklopu istog projekta u narednih mjesec dana će proći specijalističku vatrogasnu obuku „gašenja požara na otvorenom prostoru“.