Analiza lokalnih javnih politika u oblasti zaštite i spašavanja sa prijedlogom interevencija

ODRŽANA FOKUS GRUPA ZA RAZMATRANJE ANALIZE LOKALNIH JAVNIH
POLITIKA U OBLASTI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA SA PRIJEDLOGOM INTEREVENCIJA

Centri civilnih inicijativa (CCI) jučer su u Bijeljini održali Fokus grupu na kojoj su predstavili “Analizu lokalnih javnih politika u oblasti zaštite i spašavanja sa prijedlogom interevencija”. Učešće su uzeli načelnici Odjeljenja i načelnici Civilnih zaštita Grada Bijeljina i opština Teočak, Sapna, Šekovići i Lopare. Fokus grupa održana je s ciljem prikupljanja podataka o stepenu opremljenosti i obučenosti jedinica civilne zaštite, te zajedničkog utvrđivanja činjeničnog stanja i verifikovanja potreba za izgradnju efikasnog sistema zaštite i spašavanja u navedenim lokalnim zajednicama.

“Analiza je pokazala da većina opština mora još uvijek da radi mnogo na izadi odgovarajućih baza podataka, procjena ugroženosti, te ostale planske dokumentacije iz oblasti zaštite i spašavanja od prirodnih katastrofa, što predstavlja temeljni korak u obezbjeđivanju građanima adekvatne zaštite u slučaju eventualnih prirodnih nesreća. Kao pozitivan primjer, mogli bi izdvojiti Grad Bijeljinu, koja je po ovim pitanjima učinila najviše, ponukani poplavama koje su je zadesile proteklih godina. Generalno i dalje je svima ciljnim opštinama potrebno dodatno unapređenje, najviše kroz nabavku opreme i obezbijeđenje specijalističkih obuka za pripadnike jedinica civilne zaštite.”- naveo je Denis Telić, projekt menadžer CCI-a

Navedena Fokus grupa organizovana je u okviru projekta “Poboljšanje sistema za prevenciju i zaštitu od poplava u Gradu Bijeljina i opštinama Lopare, Šekovići, Sapna i Teočak”, koji je finansijski podržan od strane Delegacije EU. Opšti cilj projekta je da se doprinese jačanju kapaciteta ciljnih opština u sprečavanju poplava i zaštite građana od potencijalnih prirodnih nepogoda.

“CCI će uz finansijsku podršku Delegacije EU u visini 150.000 evra nastojati da u ciljanim opštinama preduzimanjem konkretnih aktivnosti na osnovu potreba identifikovanih kroz dokument “Analiza lokalnih javnih politika u oblasti zaštite i spašavanja sa prijedlogom interevencija” ojačaju prevenciju i zaštitu od prirodnih nepogoda u ciljnim opštinama. Izrada tenderske procedure za nabavku opreme, odabir izvođača obuka i infrastrukturnih radova je u završnoj fazi”-dodao je Denis Telić, projekt menadžer CCI-a